Mesclat

Quines idees deixa aquesta setmana?

 

1.

La diversitat dins els equips necessita de dos elements per a ser bona: unió de propòsit i tol·lerància. Si els hem aconseguit obtenim una mescla superior, vol dir que l’equip persegueix objectius comuns i accepta altres punts de vista.  Sense aquests elements la diversitat produeix agitació. Molts/Moltes professionals plurals i diversos s’han desaprofitat per no invertir temps en mesclar-los!

 

2.

Quan ets cap moltes vegades la gent de l’equip et demana coses. Com a cap has de tenir molt clara la diferència entre el dret a sol·licitar i el dret a gaudi. El primer és més ample que el segon. Encara que te demanin contraprestacions que no trobis justificades, no t’enfadis. Respon amb amabilitat i de forma raonada perquè ells/elles simplement ho han intentat i això és ben normal.

 

+1

“Agitat no mesclat” (James Bond quan demana el seu Dry Martini en versió original.

“Mesclat no agitat” (James Bond quan demana el seu Dry Martini en la versió traduïda al castellà.

(Per a les organitzacions ens va millor la versió traduïda)

 

Fins a la setmana que ve!

Isidor Torres

Vols rebre les actualitzacions de la newsletter «2+1»?

Contacta

Sol·licita més informació

Si ens vols explicar la teva experiència o situació  actual respecte el tema d’aquest article, t’escoltem.