La tècnica dels cinc sentits

2+1: tècnica dels cinc sentits

 

Per Isidor Torres | 23 de febrer de 2024

 

Compartim una tècnica que apliquem als tallers de Planifica per diagnosticar la salut de la nostra organització:

1

Imagina com canviaria el teu dia si estigués inhabilitat cada un dels teus cinc sentits: oïda, vista, olfacte, tacte i gust.

2

Trasllada els sentits humans a la teva organització, concreta què significa a la teva organització cada sentit: Què significa tenir oïda? què significa tenir vista? i olfacte? i tacte? i gust?

Una vegada tens aquests criteris clars, puntua d’1 a 5 el funcionament de cada un d’ells.

Quin funciona? Quin falla? Cal millorar-ne algun?

Aquí tens un diagnòstic de la salut de la teva organització.

+1

«És un fet ben sabut que quan estàs a punt de morir els teus sentits adquireixen una agudesa increïble, i sempre s’ha cregut que aquesta agudització dels sentits té com a objectiu permetre que el posseïdor detecti qualsevol possible sortida a la seva situació actual que no sigui la òbvia de morir-se.»

Terry Pratchett (Pirómides)

 

Moltes gràcies!

Isidor Torres.

Vols rebre les actualitzacions de la newsletter «2+1»?

Contacta

Sol·licita més informació

Si ens vols explicar la teva experiència o situació  actual respecte el tema d’aquest article, t’escoltem.