Categories for Info

Reunions inclusives

octubre 30, 2019 6:54 pm Published by Leave your thoughts

El cas de Minerva és un exemple del benefici que pot tenir per a la seva organització transformar reunions sense regles en sessions més ordenades, productives i inclusives.